608 436 941

Co se událo v ZO SPCCH a co ZO připravuje?

Autor: Jiří Krauskopf, předseda ZO SPCCH T. Sviny | Zveřejněno: 21. května 2023 | 24x

Od únorového vydání TSL 2023 se v každém jejich dalším vydání dozvídáte novinky ze života místní základní organizace. A nejinak je tomu i v tomto červnovém vydání TSL.

Nejdříve k tomu, co již proběhlo, a hlavně jak se akce vydařily.

Po uzávěrce květnového vydání se na konci dubna uskutečnily v pořadí již třetí „tanečky“, tedy oficiálně Posezení při hudbě a tanci. Tento název napovídá, že podmínkou účasti není jen tanec samotný, ale že je možné si jen posedět a nechat se živou hudbou příjemně naladit. Ale většina přítomných stejně při hudbě nedokázala jen sedět, poslouchat a zpívat a na parket vyrazila. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 25. května, kdy se uskutečnily poslední jarní „tanečky“.

Nyní si chceme naše první zkušenosti z jejich pořádání vyhodnotit, abychom se připravili na novou sezonu. Zda ji zahájíme hned v září nebo až v říjnu, to teprve rozhodneme. Samozřejmě přivítáme i náměty vás, čtenářů TSL, protože chceme pořádat akci, o kterou je zájem.

V neděli 30. dubna se na Velkém rybníku konala akce Beltine. Ne, náš spolek ji neorganizoval. Jen rád vyšel pořadatelům vstříc a pomohl několika lidmi doplnit početný štáb pořadatelů. Když jsme viděli to množství malých i velkých účastníků, byli jsme moc rádi, že jsme mohli svou troškou přispět k úspěchu této akce.

Po listopadu 1989 se v našem kalendáři znovu objevil Den matek či také Svátek matek. Jako muž říkám, že je příjemné dávat ženě květinu nejen při oficiálních příležitostech, ale i jindy, prostě jen tak pro radost, pro úsměv na tváři. Ne však každý muž si to úplně uvědomuje, a tak je dobře, že jsou tady ty oficiální příležitosti, které mužům připomenou, že je hezké věnovat ženě květinu.

A když je to spojeno s oslavou mateřství, je to příležitost, kterou není možné přehlédnout. A tak nás nejvíce mrzelo, že tohle „Posezení“ bylo jen pro členky naší ZO.

Bohužel se termín překrýval s týdenním rekondičním pobytem organizovaným výborem Okresní organizace SPCCH, takže hned šest našich členek se akce nemohlo zúčastnit. Ale i tak klubovna v kulturním domě praskala ve švech. Ženám přišly zarecitovat a zazpívat děti z mateřské školy. A nejen to, pod vedením paní učitelek Šimečkové a Samcové si pro ně připravily malé, ale určitě milé dárečky, Poděkování vedle jmenovaných paní učitelek určitě patří i paní Zuzaně Kojanové, ředitelce MŠ, za vstřícnost při projednání naší žádosti o vystoupení dětí.

Přítomné ženy se také dozvěděly něco více o historii tohoto svátku, jeho vzniku, jeho připomínání v historii, v cizině i v předválečném Československu.

Setkání také bylo příležitostí pro předání písemného poděkování Republikového výboru SPCCH paní Marii Doubkové, Heleně Kunzové a Aleně Veselé za jejich práci ve spolku při příležitosti VIII. sjezdu SPCCH na konci května 2023.

Písemné poděkování Okresní organizace SPCCH v Č. Budějovicích pak převzaly i paní Marie Marková, Jaroslava Pancířová a Jaroslava Průková.

Když se na jednom místě sejde tolik žen, ani to nemůže skončit jinak, než povídáním a povídáním. Přestože bylo připraveno malé občerstvení, přece jen hlad byl silnější a tak družné rozhovory postupně s blížícím se polednem utichaly.

Obdobou Dne matek je mnohem mladší Den otců (3. červen 2023). Vzhledem k tomu, že muži tvoří pouze desetinu členské základny naší ZO, tak jsme podobné „Posezení“ zatím neorganizovali. Uvidíme, jak se bude složení naší členské základny vyvíjet v dalších měsících. Třeba se v roce 2024 uskuteční akce i ke svátku otců.

Aktivitami, kde se účastnící podle pohlaví nerozlišují, jsou námi pořádané výlety do přírody nebo na další zajímavá místa. O tom, že naše ZO převzala organizaci výletů na Šumavu pod vedením paní Jitky Bartyzalové, jste už byli informováni. Přestože někteří měli obavy, že jsme si vzali velké sousto, ukazuje se, že i v našich podmínkách to dokážeme.

Jiní měli zase obavy z toho, jak budou přijaty nové podmínky, např. okamžitá platba po přihlášení. A i tady se ukázalo, že to byly obavy zbytečné, naopak jsme se setkali s podporou opatření, které do organizace výletů vnáší řád.

Zájem se ukázal veliký, takže další obavy v tomto směru byly liché. Dokonce jsme museli požádat firmu Stibus o navýšení kapacity autobusu. Přesto už měsíc před výletem jsme zájemce mohli přijímat jen jako náhradníky.

Při psaní těchto řádek zbývají do výletu ještě tři týdny. Věřím, že akce je řádně připravena. Jak se povedla, si dovolím popsat v červencovém vydání TSL.

V sobotu 24. 6. se vydáme na jiný typ výletu. Pojedeme se podívat do Purkarce, abychom se blíže seznámili s historií vorařství, které pro svou výjimečnost bylo vloni v prosinci zapsáno i na listinu UNESCO.

Podíváme se i na současnost v podobě virtuálních brýlí. Díky nim se dostaneme do Jaderné elektrárny Temelín, a to i do prostor, kam se nedostane ani většina jejich zaměstnanců. V Týně n. Vlt. doplníme při obědě energii a potom na výletní lodi navštívíme soutok Vltavy s Lužnicí, a potom se do vydáme do místního městského muzea za krásou vltavínů (mají tam i jiné tematické expozice) a výlet zakončíme na vrchu Semenec nejen pohledem na Týn a údolí Vltavy, ale také návštěvou zajímavého přírodovědného muzea. Výlet je nejen pestrý svou náplní, ale vzhledem ke své nenáročnosti pěších přesunů je vhodný pro různé věkové skupiny (viz plakát na jiném místě TSL). Jak se výlet vydařil, se dozvíte opět v červencovém vydání TSL.

Věřte, že ani o prázdninách si příliš klidu neužijeme, protože připravujeme další výlety. Podrobnosti zveřejníme sice později, ale už teď si v případě vašeho zájmu můžete do svých kalendářů napsat, že v sobotu 16. září se zase s paní Jitkou Bartyzalovou vydáme na Šumavu, tentokráte do Sušice a jejího okolí a v sobotu 14. října pak po stopách koněspřežky, a to z Č. Budějovic až do rakouského Kerschbaumu, kde si asi na kilometrové trati můžete vyzkoušet, jaké to bylo „koňkou“ cestovat. Naším průvodcem bude historik dr. Ivo Hajn, znalec tohoto unikátního jihočeského díla.

Rádi bychom v zimních měsících obnovili výjezdy do Sole Bad Felsen v Gmündu, které se sice nemohou rovnat termálním lázním v Bad Füssingu, ale zase jsou blíže.

Na začátku prosince bychom se chtěli k našim jižním sousedům podívat v adventním čase znovu. Zda navštívíme Freistadt a Linz, nebo jen Linz (zde je možnost i dalších aktivit), to se všechno ještě musí prodiskutovat.

A třeba nám i vy, čtenáři TSL, navrhnete, kam byste se chtěli vydat. Zajímavých míst v našem regionu je bezpochyby hodně. A pokud se mezi vámi najdou i ruce ochotné pomoci s organizací a přípravou, určitě je rádi přijmeme.

O našich aktivitách se od počátku května můžete také dozvídat ve vývěsní skříňce místní organizace Českého svazu zahrádkářů (podloubí), která nám část své skříňky poskytla k vyvěšování našich informací. Chci proto poděkovat paní Benešové a paní Záhorkové za jejich vstřícný přístup k prezentaci našich aktivit.

Na závěr dnešního povídání o životě ZO SPCCH si vám dovolím popřát počasí, které si pro své dovolené a odpočinek přejete v nastávajících letních měsících, a také hodně příjemných a zajímavých zážitků.

A po prázdninách, v sobotu 16. září, na shledanou při cestě do Sušice.