608 436 941

Nápady ani chuť do akcí SPCCH nechybí

Autor: Jiří Krauskopf, předseda ZO SPCCH | Zveřejněno: 20. dubna 2023 | 12x

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – základní organizace Trhové Sviny chce být vidět, tak zněl název příspěvku v minulém čísle TSL.

Možná si někdo položil otázku: Jak? Logická otázka, protože možností je určitě více. Samozřejmě prostřednictvím nějakých skandálů, ať již skutečných či uměle vytvořených (jak to někdy dělají hvězdy šoubyznysu, když pozornost médií uvadá), tak to určitě nechceme.

Nejvíce radosti nám bezpochyby udělají akce, o které bude zájem, a které účastníkům naplní jejich očekávání. Nápadů máme určitě dost, ale jednak je nelze uskutečnit všechny a hned, ale také si musíme ověřit, o jaké je mezi členy, ale i nečleny, největší zájem.

A tak jsme na konci března uskutečnili Posezení s knihou a s autorem Milanem Binderem, který za námi přijel z Č. Budějovic. Přivezl s sebou všech svých 26 dosud vydaných knih a dokonce i jednu, která je již vydaná, ale ještě v době posezení nebyla v prodeji.

Pan Binder nám povyprávěl o tom, jak se vlastně vyučený elektrikář ke psaní a k vydávání knih dostal. Řadu let jako elektrikář také pracoval, ale od sbírání nálepek a všeho možného dalšího se dostal i ke starým pohlednicím a už to bylo.

Účastníci posezení si jeho knihy, ale i knihy, na nichž se autorsky podílí s p. Schinkem či p. Kovářem, mohli u kafíčka prohlédnout a zeptat se na co chtěli.

Ohlas přítomných byl kladný, a tak věřím, že při podobné akci už nám příště ani nebude stačit prostor místní knihovny. Zapomenout tedy nemohu poděkovat vedoucí knihovny paní Věře Hájkové za to, že nám umožnila toto setkání uspořádat. Poděkovat se rovněž sluší řediteli ZŠ panu Pavlovi za zapůjčení plátna a diaprojektoru.

Ve čtvrtek 23. 3. 2023 a ve čtvrtek 27. 4. 2023 se v klubovně kulturního domu uskutečnilo druhé a třetí pokračování „tanečků", tedy Posezení při hudbě a tanci. Domácí atmosféra při dobré hudbě vždy přítomné dobře naladí, že se jim ani nechce domů. Jen ženy si trochu stěžují, že muži raději zůstávají u televize místo toho, aby je provedli na parketu. Tak co, pánové, pochlapíme se při posledním (na jaře) „Posezení“, které bude ve čtvrtek 25. 5. 2023?

V klubovně kulturního domu se ve čtvrtek 11. 5. 2023 dopoledne uskuteční další posezení, tentokráte při příležitosti Dne matek. Akce je ale určena pouze členkám naší základní organizace, protože kapacita místnosti neumožňuje ji zpřístupnit širší veřejnosti. I když by si i další ženy zasloužily (nejen) naše poděkování.

Naopak širší veřejnosti umožníme přístup na dvě červnové akce. První je výlet na Šumavu, konkrétně do Srní a okolí. Program výletu byl již zveřejněn v TSL č. 4. Paní Jitka Bartyzalová umí vybrat zajímavá místa a také o nich hodně ví. Nám nezbývá než věřit, že příjemné atmosféře napomůže i Medard, který nebude tolik zlobit.

Za dalších 14 dnů (24. 6. 2023) bude naším cílem oblast Týna n. Vltavou. Vydáme se do Síně vorařství v Purkarci, navštívíme Jadernou elektrárnu v Temelíně a díky virtuálním brýlím se dostaneme do míst, kam se fyzicky nedostane ani většina jejích zaměstnanců. Při pohledu na řeku Vltavu z oken restaurace poobědváme, a pak se po řece na lodi vydáme k jejímu soutoku s Lužnicí. Podíváme se do městského muzea na sbírku vltavínů, doplníme si tam znalosti o vorařství z Purkarce a zaslzíme, že podobné městské muzeum v T. Svinech nemáme. Celodenní výlet zakončíme na vrchu Semenec prohlídkou přírodovědného muzea a pohledem na město a řeku z malé rozhledny.

V úvodu článku jsem uvedl, že naše ZO chce být vidět prostřednictvím pořádaných akcí. Ale o nich se také musí lidé nějak dozvědět. Zatím jsme využívali Regionální kulturní kalendáře, Trhovosvinenské listy, mobilní rozhlas, plakátky bylo vidět na výlepových plochách, oficiálních i neoficiálních (děkuji za umožnění výlepu).

Novými možnostmi, jak se dozvědět o našich aktivitách, by měla být vývěsní skříňka v podloubí na náměstí a pak i moderní vývěsní skříňka, kterou je webová stránka www.civilky.cz/zo-trhovesviny. Domluvili jsme se také již s několika osadními výbory na vylepování informací u nich v obcích. Rádi také vidíme, či spíše slyšíme, že také funguje osobní přenos informací.

Samozřejmě přivítáme nejen nové členy, ale také lidi, kteří by se na organizaci aktivit naší ZO byli ochotni se podílet. A kdyby se našel partner, který by byl ochoten nám naše aktivity pomoci realizovat po finanční stránce, také bychom se nezlobili.