608 436 941

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – ZO Trhové Sviny

Autor: Jiří Krauskopf, předseda ZO SPCCH                                                                                    Jiří Krauskopf, předseda ZO SPCCH | Zveřejněno: 21. března 2023 | 43x

Chce být v našem městě vidět

Přestože se po členské schůzi na konci února musely jako první řešit povinné administrativní záležitosti spojené s podáním žádosti k soudu na zapsání změn ve spolkovém rejstříku, podařilo se již uskutečnit několik akcí a další se připravují.

Bohužel, první připravená akce kvůli zranění lektorky neproběhla. Instruktáž pro zájemce o správné používání holí při chůzi, tzv. nordic walking, se tak uskuteční v náhradním termínu. Upozorňuji, že tato akce je přístupná nejen členům ZO SPCCH, ale i široké veřejnosti.

Cvičení ve vodě a volné plavání v bazénu ZŠ v Borovanech se uskutečnilo 17. a 31. března. Akce se koná ve čtrnáctidenních intervalech, ale je přístupná pouze členům a členkám SPCCH. Není však zrovna tohle důvod se stát členem ZO? Dalším důvodem bude možná i finanční motivace, protože členové/členky ZO budou mít na všech akcích ZO zvýhodněné vstupné, či účastnické poplatky.

Další březnové akce (Setkání při hudbě a tanci a Setkání v knihovně) se uskuteční až po této redakční uzávěrce (20. 3.), takže o nich více příště.

Ale už nyní mohu připojit pár řádek o akcích připravovaných na období května – června.

V naší ZO je výrazná převaha žen, a proto jsme se rozhodli uspořádat jejich setkání u příležitosti Dne matek. Uskuteční se v klubovně KD ve čtvrtek 11. 5 od 9,30. Program ještě dolaďujeme, ale věřím, že navodí příjemnou atmosféru.

V březnovém vydání TSL jsem potvrdil tehdy žhavou novinku. Konkrétně, že naše ZO převezme garanci nad pořádáním oblíbených výletů s paní Bartyzalovou na Šumavu. Slíbil jsem, že se maximálně vynasnažím, abyste se v dubnovém vydání TSL už dozvěděli více informací. Program prvního výletu naleznete v tomto čísle TSL v samostatném příspěvku paní Bartyzalové.

Zájemci se mohou přihlašovat na mailové adrese spcchts@seznam.cz nebo telefonním čísle 778 043 070. Je logické, že při zájmu vyšším než je kapacita autobusu, budou mít přednost členové/členky SPCCH. Vzhledem k předchozímu zájmu z Borovan a Ledenic pojedeme přes tato místa. Výraznou změnou je stanovení pouze jednoho nástupního místa v Českých Budějovicích. Konkrétně to bude stanice MHD Strakonická – obchodní zóna, samozřejmě ve směru na sídliště Vltava.

Přihlašování se je spojeno s velmi důležitou změnou. Tou je potvrzení přihlášky zaplacením zálohy v plné výši, a to do 3 dnů od přihlášky. Způsob zaplacení (internetové bankovnictví či hotovost) bude dohodnut při přihlášení, aby v případě platby přes internet mohl být zájemci sdělen variabilní symbol pro identifikaci jeho platby.

Další sdělení asi příliš nepotěší majitele psů (i fen). Jsme názoru, že jejich přítomnost není v autobusu vhodná. Je logické, že toto rozhodnutí se týká i dalších zvířecích miláčků.

Asi všechny zajímá výše účastnického poplatku. V této záležitosti nemohu být k termínu redakční uzávěrky (20. 3.) konkrétní. Není dosud uzavřen výběr dopravce a také zatím není shoda na případných slevách pro některé účastníky. Vzhledem k červnovým termínům zájezdů by neměl být problém na zveřejnění těchto údajů v příštím čísle TSL.

Intenzívně hledáme prostor (vývěsní skříňka), kde bychom vám mohli naše aktivity představovat v reálnějším čase. Pomůžete nám hledat? Pak byste nemuseli čekat na květnové vydání TSL.

V červnu, konkrétně na sobotu 24., připravujeme další celodenní výlet. Podíváme se do vorařského muzea v Purkarci (vorařství je nově zapsané na listinu UNESCO), díky virtuálním brýlím si projdeme Jadernou elektrárnu Temelín a spoustu zajímavých míst navštívíme v Týně n. Vlt. (např. sbírka vltavínů v městském muzeu nebo přírodovědné muzeum či plavba po Vltavě k soutoku s Lužnicí)

Přijdete se mezi nás podívat? A to jak na některou z akcí, nebo se stanete i členem/členkou naší ZO SPCCH?