608 436 941

Víte, co je SPCCH?

Autor: Mgr. Jiří Krauskopf, předseda SPCCH, ZO T. Sviny | Zveřejněno: 27. února 2023 | 22x

Někdo si možná říká, že by to mohla být chemická značka nějaké sloučeniny, ale většina asi zavrtí hlavou zleva doprava a zpět na znamení negativní odpovědi.

Přiznám se, že ani já bych před třemi měsíci nereagoval jinak. Ale dnes už o SPCCH, tedy Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., vím přece jen více. A tak bych se rád s vámi, čtenáři TSL, o některé informace podělil.

Název organizace napovídá, že jde o sdružení, které si klade za cíl věnovat se potřebám osob starších 15 let, kterým jejich život ovlivňují tzv. civilizační onemocnění, např. diabetes, mozkové, srdeční, cévní problémy. A to nejen předáváním informací, jak těmto onemocněním čelit, jak se s nimi naučit žít, ale jak s nimi aktivně bojovat. V programové nabídce je tedy možno nalézt přednášky, stejně jako pohybové aktivity.

Poslední roky byly výrazně ovlivněny vládními opatřeními, která prakticky zastavila spolkový život.
A tak je před novým výborem místní základní organizace (byl zvolen 23. 2. 2023) nelehký úkol – vdechnout spolku novou energii, aby jeho existence byla smysluplná pro jeho členy i celospolečensky.

Schválený plán práce na letošní rok je hodně ambiciózní. Nechceme určitě jiným spolkům v našem městě svými aktivitami konkurovat. Chceme je spíše doplnit, chceme s dalšími organizacemi ve městě při jejích akcích spolupracovat. Alespoň věřím, že se na tom s jejich pořadateli domluvíme.

Potěšilo nás, že redakce TSL nám přislíbila zveřejňování informací o námi připravovaných akcích, popř. informací, včetně fotografií z akcí uskutečněných. A proto součástí dnešního článku je několik takovýchto upozornění.

První se týká tzv. „Tanečků“, tedy Setkání při hudbě a tanci. Po dvouleté odmlce se konalo ve středu 22. února v klubovně místního kulturního domu. Obnovené premiéry se aktivně zúčastnilo 20 přítomných. 

Pod slovem aktivní není schováno jen zpívání, ale skutečně i tanec, protože hraje živá hudba. Účastnický poplatek je 100 Kč (platí se při vstupu). Na místě je možné si zakoupit základní občerstvení, ale můžete si přinést i vlastní.

Tato setkání jsou zatím plánována 1x měsíčně. Nejbližší termín je ve čtvrtek 22. března od 17. hod. (do 22 hod.), další pak ve čtvrtek 27. dubna a ve čtvrtek 25. května. Akce je přístupná nejen našim členům, ale i dalším zájemcům. Přijďte se podívat, třeba vás ta akce zaujme.

Centrum komunitních aktivit organizuje již delší dobu tzv. nordic walking (NW), tedy procházky s pomocí hůlek. Možná již někteří z vás získali zkušenost, že jen chůze s nimi vám příliš od bolesti v zádech či v kloubech nepomáhala. Není divu. I tato chůze se musí dělat správně. A proto jsme s paní Brychtovou, certifikovanou lektorkou NW, domluvili na středu 15. března lekci zaměřenou na správné používání hůlek. Asi hodinová lekce se uskuteční od 9. 00 hod. na místním fotbalovém stadionu. Účastnický poplatek činí 100 Kč a zahrnuje i zapůjčení hůlek na tuto lekci (platí se na místě).

Úplnou novinkou v našem programu jsou výlety za přírodou Šumavy. Říkáte si, o jakou novinku se jedná, když takové zájezdy tady již jsou řadu let. Máte pravdu, jsou, ale novinkou je, že v letošním roce nebudou podporovány z rozpočtu města, takže KIC je dále neorganizuje.

Protože šlo o výlety, o které býval velký zájem, rozhodla se naše základní organizace podat pomocnou ruku a převzít jejich pořádání. Průvodkyní bude nadále paní Jitka Bartyzalová. Nemáme ale takové možnosti jako KIC, proto musíme v těchto dnech dořešit, kde byste se mohli přihlašovat, kde a jak zaplatit a také samozřejmě kolik atd. Věřím, že vám tyto podmínky budu moci sdělit v příštím čísle.

Svou první informaci pro vás, čtenáře a čtenářky TSL, o našem spolku zakončím sdělením, kam nám můžete napsat (spcchts@seznam.cz), a kde se o našich akcích budete moci po jarních prázdninách dozvědět více (www.civilky.cz/zo-trhovesviny).

Na setkání s vámi na námi organizovaných akcích, stejně jako v našich řadách se těší