608 436 941

Tvrz v Tiché otevírá své brány!

Autor: Radek Kocanda, Hrady na Malši | Zveřejněno: 22. března 2022 | 17x

Tip na výlet

Ubohá troska a ruina utopená ve změti černé skládky komunálního odpadu, prorezlých a rozpadlých zemědělských strojů, olejových barelů, rozbitých lednic, bortícího se oplocení a všudypřítomných kopřiv. To byla tvrz v Tiché v roce 2002.

Po dlouhých 20 letech byla v říjnu 2021 dokončena 1. část obnovy středověké podoby tvrze!

Poděkovat je nutno všem lidem, kteří se o obnovu tvrze zasloužili. Prof. Tomáši Durdíkovi z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky a Vlastislavu Ourodovi z Ministerstva kultury České republiky, jejichž zásluhou byla tvrz zrekonstruována do současné podoby. Alfrédu Krenauerovi, starostovi Dolního Dvořiště a Josefu Kalošovi, předsedovi spolku Hrady na Malši, kteří se významně zasloužili o odkoupení tvrze do vlastnictví obce a spolku v roce 2008. Josefu Kletzenbauerovi, který od začátku podporoval myšlenku obnovy tvrze a mnoho pro ni vykonal. A konečně i současnému starostovi obce Dolního Dvořiště Ivanu Kůtovi, který byl v případě potřeby vždy ochoten pomoci a díky němuž bylo mnoho věcí souvisejících s opravou zdárně vyřešeno. Poděkování patří samozřejmě i všem dalším lidem, kteří přispěli myšlence obrody této téměř zaniklé památky v Tiché. 

Věž tvrze v Tiché je vysoká celkem 25 metrů a je zároveň nejjižnější hradní věží v České republice. Nabízejí se z ní opravdu krásné výhledy zejména na Šumavu (Bärenstein 1077 m) a Novohradské hory (Kamenec 1073 m). Hrázděné patro a krov věže byly vystavěny originálními středověkými metodami za pomoci tesařů z celé České republiky. Uvnitř se nachází expozice vybavená funkčními středověkými kachlovými kamny, nábytkem, dřevěným obložením stěn a stropu, dýmníkem a topeništěm, určeným i k vaření. Budova muzea poskytne možnost seznámit se se středověkou podobou tvrze prostřednictvím modelu tvrze z roku 1480 a v sedmi vitrínách přinese i výběr archeologických nálezů, například kahanu, hrnečku, mincí a kachlů.

Nejvýznamnějším rožmberským purkrabím na tvrzi byl Čáp z Radonic. Po něm bude pojmenovaná i krčma, která poskytne návštěvníkům možnost koupit si turistickou známku nebo pohlednici, pivo nebo limonádu a také něco k zakousnutí. Hlavně však chceme, aby se tvrz v Tiché, původně zvaná Opolec (staročesky „rovinka“) stala pohodovou zastávkou na toulkách příhraničím pro návštěvníky z obou stran hranice.

Přejeme Vám hezký výhled a zachovejte nám přízeň!