608 436 941

Nechce se uvěřit...

Autor: Redakce TSL | Zveřejněno: 23. března 2021 | 65x

Některé zprávy přicházejí a zasáhnou opravdu jako blesk z čistého nebe. Takového druhu byla v polovině března pro obyvatele našeho města i okolí informace o úmrtí MUDr. Františka Busty. 

Pro více než tři tisíce z nás byl pan František Busta náš pan doktor. Současně byl i 40 let naším spoluobčanem, který pro naše město pracoval řadu let i jako zastupitel. Pana doktora jsme znali zejména jako odborníka, kterému jsme svěřili své zdraví, jako lékaře, který po celý svůj profesní život neztratil zájem o medicínu a stále si rozšiřoval své vzdělání.

František Busta se narodil 16. ledna 1955 v Č. Budějovicích, dětství a mládí prožil v Kaplici a Velešíně. Lékařskou fakultu studoval v Plzni na univerzitě Karlově. Promoval r. 1981 a po absolvování přípravy na atestaci v nemocnici v Č. Budějovicích krátce pracoval jako všeobecný prakticky lékař v Novych Hradech a následně pak v Trhovych Svinech. Brzy po revoluci si založil v Trhových Svinech soukromou praxi, kterou budoval až do konce svých dnů. Mimo práci se věnoval své rodině, sportovním zbraním a četbě.

Smrt se neřídí našimi plány, řekl Moliere. Není pochyb, že MUDr. Busta měl ve svém věku plánů ještě mnoho. O to víc nás jeho náhlý odchod překvapil a zabolel. Jiný klasik, M. T. Cicero, ale říká: Život zemřelých je uložen v paměti žijících. Těch, kdo pana doktora uchovají ve své paměti, je nás mnoho. 

Děkujeme za Vaši lékařskou péči, čest Vaší památce, pane doktore.