608 436 941

Gratulace k životnímu jubileu

Autor: Eva Pokorná, matrikářka | Zveřejněno: 21. ledna 2021 | 37x

"Významné životní jubileum 90 let oslavil dne 13. ledna 2021 pan Jaroslav Ebenhöh, bývalý trhovosvinenský učitel.

I přes současná přísná protiepidemická opatření se podařilo oslavenci poděkovat a popřát ještě mnoho let strávených ve zdraví a lásce svých nejbližších."