608 436 941

Vítání občánků

Autor: Eva Pokorná, matrikářka | Zveřejněno: 8. dubna 2022 | 120x

Blahopřejeme rodičům všech nově narozených občánků Trhových Svinů. Jejich uvítání proběhlo v obřadní síni radnice ve čtvrtek 24. 3. 2022.