608 436 941

Náš Den matek

Autor: Za SPCCH členky výboru ZO | Zveřejněno: 25. května 2019 | 93x

Setkání členek Svazu postižených civilizačními chorobami v Trhových Svinech

Setkání seniorek a našich nejmenších

Tak jsme se letos, stejně jako každý rok, sešly - my seniorky maminy - a oslavily Den matek. Zavzpomínaly jsme na své mládí a mateřství, které nám přineslo nejen hodně štěstí a lásky, ale i povinnosti, práci , někdy i zklamání a bolest. Přes všechny problémy jsme vzpomínaly na to krásné.

Potěšily a rozesmály nás děti z MŠ Čtyřlístek z Trhových Svinů . Jejich vystoupení bylo pro nás dříve narozené milým pohlazením a některým účastnicím se objevila i slzička v oku. Na závěr nám děti předaly dárečky. 

Po programu jsme při kávičce a zákuscích zavzpomínaly na minulé aktivity a plánovaly akce pro další období.

Na našem setkání bylo krásné to, jak se spojila generace seniorek s generací těch nejmladších - předškoláků a každáskupina chtěla potěšit tu druhou. Pak že se lidé dříve narození neumí bavit. Stačila jedna oslava Dne matek a deštivý den byl najednou krásný.