608 436 941

SDH Něchov gratuluje k životnímu jubileu

Autor: To vše přejí Něchováci. | Zveřejněno: 26. července 2021 | 43x

Krásné 70. narozeniny oslavili naši dlouholetí členové Sboru dobrovolných hasičů Něchov: pan Karel Horák dne 10. ledna, pan Jiří Pelech dne 25. dubna a pan Miloš Vlásek dne 12. června. S ohledem na celou situaci v rámci epidemie Covid-19 jsme si dovolili naše gratulanty navštívit až v měsíci červnu, abychom neohrozili jejich, ani naši bezpečnost. 

Za celý sbor i obec přejeme všem jubilantům především pevné zdraví, krásná léta a stále pozitivní pohled na život.