608 436 941

Jubilantka

Autor: | Zveřejněno: 26. března 2019 | 145x

90. narozeniny

Paní starostka Mgr. Věra Korčaková poblahopřála k vzácnému životnímu jubileu 90 let paní Lidmile Bartyzalové ze Svatotrojiční ulice.

Kromě jiných zážitků je paní Bartyzalová z dob svého pobytu v Praze i pamětnicí doc. JUDr. Emila Háchy jako protektorátního prezidenta.

Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.