608 436 941

Dětský den s hasiči

Autor: Za SDH Todně Terezie Šindelířová | Zveřejněno: úterý 23. června 2020 | 60x

V neděli 21.6. jsme se nenechali zastrašit nepříznivým počasím a uspořádali jsme dětský den v KD Něchov. Děti při příchodu do sálu byly zapsány do seznamu a dostaly kartičku, na kterou dostávaly za splnění úkolů na stanovištích razítka. Po odevzdání vyplněné kartičky dostaly medaili, diplom a tašku s cenami.

Pro děti bylo připraveno dohromady 8 stanovišť. Na prvním stanovišti střílely vzduchovkou na terč a musím říct, že tady byla neustále fronta. Na druhém stanovišti šlo trochu o šikovnost, děti zde musely sebrat papírovou květinu ze země kolíčkem na prádlo a projít s ní malou dráhu. U třetího stanoviště děti dostaly šátek přes oči a musely se spolehnout na hmat. Do rukou dostaly různé předměty a musely uhádnout, co zrovna drží. Čtvrté stanoviště bylo velmi oblíbené, zatloukání hřebíků do špalku. Měly jsme připravené různé délky hřebíků od 8 cm do 15 cm. Pro ty nejmenší byly ještě připravené úplně pidi hřebíčky, které stejně většinou zatloukly maminky. Postavit vysokou věž z kostek bylo úkolem na pátém stanovišti. Na šestém stanovišti děti musely namotat na klacek bonbón zavázaný provázkem, bonbón si pak mohly vzít. O šikovnost šlo i na sedmém stanovišti, kde bylo úkolem seskládat sirky zpět do krabičky, všechny stejnou stranou a zasunout do krabičky. Pro větší děti byla připravena těžší varianta, mohly použít pouze jednu ruku. Osmé a zároveň poslední stanoviště byla opičí dráha, kde děti musely prolézt tunelem, podlézt pod stolem, přeskočit židli, skákat panáka a na konci musely odnést pingpongový míček na lžíci.

Po rozdání cen děti zasedly v horní části sálu, kde jim byla promítána pohádka. Celým odpolednem nás provázela DJ Hanička. K jídlu jsme si mohli dát buď klobásu na grilu nebo pikadory. Moc děkujeme všem členům i nečlenům, kteří se podíleli na přípravách a pomáhali nám s organizací. A mockrát děkujeme všem rodičům a dětem, kteří si přišli s námi užít pěkné odpoledne.