608 436 941

MDŽ v Otěvěku

Autor: Jana Marková | Zveřejněno: 18. března 2020 | 64x

Pokud budeme o MDŽ stále dokola tvrdit, že je to komunistický přežitek s povinnými pugéty a chlebíčky, pak takový bude. Pokud ho pojmeme jako připomínku, že rovná práva ženám nespadla do klína, ale musely se o ně zasloužit, pak bude právě takový. 

V Otěvěku tento svátek rozhodně není brán jen jako přežitek, ale jako nová hezká tradice. V sobotu 7. března 2020 se v kulturním sále uskutečnila oslava mezinárodního dne žen, kde se sešli lidé z vesnice i se svými rodinami. Děti, rodiče, prarodiče, všichni přišli oslavit tento den a společně se pobavit a zatancovat. 

Krásně vyzdobený sál, výborné domácí občerstvení dělané s láskou, kytka a dárek pro každou ženu a vystoupení dětí a poté i místních žen z Otěvěku tomu všemu dodalo tu správnou atmosféru. K poslechu a tanci hrála kapela Kašovanka a zpívali a tančili úplně všichni. Tato oslava byla velice vydařená a spojila vesnici napříč generacemi. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci oslavy Mezinárodního dne žen v Otěvěku. Děkujeme rovněž za sponzorský dar paní Lence Procházkové – Květiny od Lenky, České Budějovice za karafiáty s výraznou slevou a panu Bohouši Veskovi za palivo k vytopení místního sálu. V neposlední řadě děkujeme všem za dobrovolné finanční příspěvky.