608 436 941

Hlásí se Spolek Rejta

Autor: Dagmar Cepková | Zveřejněno: neděle 19. ledna 2020 | 38x

Spolek funguje na Rejtech od roku 2015 a organizuje vše, co může zlepšit život rejtským obyvatelům. V pořádání kulturních a sportovních akcí se spolek střídá se Sportovním klubem Rejta, ale není to konkurence, je to spolupráce ve prospěch celku.

Akce, které se na Rejtech konají, jsou otevřeny všem, takže tu míváme účastníky nejen z Trhových Svinů, ale i ze vzdálenějšího okolí.

V minulosti Spolek Rejta

  • postavil dětské hřiště na plácku u kulturního domu
  • dokončil nohejbalové hřiště u restaurace Na Tahu
  • pořádal Dětský den a také výlet pro děti do Hopsária v Č. Budějovicích
  • uspořádal dva výlety do Prahy; jeden do Národního muzea a druhý do Národního technického muzea a na adventní trhy
  • rozsvítil vánoćní strom na Rejtech a poslal do domů Mikuláše s partou čertů

V letošnim roce má Spolek Rejta v plánu

  • rozšiřit dětské hřiště o další prvky
  • opět výlety
  • dětský den
  • a samozřejmě opět slavnostně rozsvítit vánoční strom

Informace o tom, co se na Rejtech děje, najdete na společných stránkách Spolku a SK Rejta www.skrejta.cz a zanedlouho i na Facebooku.