608 436 941

Rozsvícený Otěvěk

Autor: OTĚVJÁCI | Zveřejněno: 28. prosince 2018 | 187x

Adventní akce 2018

Vánoční čas patří mezi nejkrásnější období v roce. V každém z nás se rozhostí sváteční nálada, děti hoří nedočkavostí, jaké dárečky pro ně Ježíšek přichystá, maminky pečou cukroví a tatínkové shánějí stromeček a vánočního kapříka.

V této sváteční náladě jsme se 1. 12. 2018 sešli u nás v Otěvěku, abychom společně rozsvítili vánoční stromeček. Naše děti zpívaly spolu s námi dospělými české vánoční koledy za doprovodu šikovných muzikantů z Otěvěka.

S radostí jsme přivítali i našeho vzácného hosta, paní Kateřinu Hálovou, sólistku trhovosvinenské Podhoranky, která nám svým překrásným hlasem zazpívala Tichou noc. Bylo nám ctí, paní Katko!

Touto cestou chceme ze srdce poděkovat hlavně našim dětem, které nám všem krásně zpívaly a paní Irině Hromkové, která celému dění dala život! Také děkujeme všem muzikantům za hudební doprovod a p. Zdenku Šindelířovi za báječný punč!

Díky všem, kdo jste se na přípravě předvánočního večera podíleli a všem, kteří za námi do Otěvěka zavítali. Těšíme se za rok na shledanou!

 Přejeme Vám šťastný a veselý nový rok 2019.