608 436 941

Letos o dost větší

Autor: Ing. Petr Skamene, starosta Čížkrajic | Zveřejněno: pondělí 30. prosince 2019 | 20x

Rozsvícení vánočního stromku v Čížkrajicích se uskutečnilo 30. listopadu.

Tentokrát zde však svítil strom o poznání větší než v uplynulých letech a vystřídal tak májku stojící nedaleko obecního úřadu. A protože šlo o strom devítimetrový, bylo třeba vyrobit a zavěsit mnohem více ozdob a světýlek. Tato předvánoční tradice je v Čížkrajicích udržována čistě na základě dobrovolnosti a o ochotné ruce k dílu nebyla ani letos nouze, ať už z řad dětí či dospělých. Předvánoční atmosféru navodilo po rozsvícení také zpívání koled a popíjení punče spolu s ochutnávkou cukroví.

Touto cestou děkuji všem, kteří věnovali čas přípravě takové akce a zároveň vyjadřuji hluboké uznání nad projevenou ochotou a dobrovolností při utváření našeho společenského života.