608 436 941

Adventní čas v Otěvěku

Autor: I. Kuštová | Zveřejněno: 29. prosince 2019 | 36x

Vážení a milí!

Ráda bych se s Vámi podělila o několik osobních vzpomínek na Vánoce z útlého dětství mého i mých kamarádů. Jako malé děti jsme netrpělivě čekali na Ježíška, představovali si, jak asi vypadá! Psali jsme mu dopisy a v nich svá dětská přání a nemohli se dočkat, až po štědrovečerní večeři zazvoní zvoneček a půjdeme všichni ke stromečku. Ježíšek na nás nikdy nezapomněl! Ta radost ze splněných přání byla skutečná a opravdová! A hlavně, byli jsme všichni spolu a předávali si jeden druhému radost.

V tomto duchu jsme pořádali 30. 11. 2019 u nás v Otěvěku předvánoční zpívání a rozsvícení vánočního stromečku. Muzikanti hráli u osvíceného oltáře v kapličce na kytary, housle i lesní roh. Děti krásně zpívaly vánoční koledy s radostí a elánem. A ti naši nejmenší, oblečeni do andělských šatiček s křidélky poté přispěli ještě jednou koledou u vánočního stromečku. Ten se za potlesku všech přítomných rozsvítil a vánoční čas přišel mezi nás!

K této sváteční náladě přispěl vynikající vánoční punč i občerstvení, které bylo připraveno v místním sále. Kdo chtěl, mohl zhlédnout promítání fotografií ze všech akcí pořádaných v Otěvěku v roce 2019.

Chtěla bych tímto poděkovat paní Irině Hromkové, která byla již pátým rokem iniciátorkou tohoto dění. Dále našemu milému hostu, paní Katce Hálové za překrásně zpívanou koledu Tichá noc a všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách tohoto svátečního zastavení. Povedlo se, přátelé!

Díky patří i Vám, kdo jste s námi v Otěvěku byli, rodinám i přátelům. Ten čas se našim domovem nesla krásná sváteční nálada.

Přeji nám všem, abychom si tento krásný pocit sounáležitosti a tuto slavnostní náladu přenesli s sebou i do všedních dnů roku 2020. Ať si vždy umíme podat ruce, být na sebe milí, nešetřit úsměvem, společně se radovat a pomáhat si.

Šťastný nový rok 2020 přejí

 Otěvjáci