608 436 941

V Nežeticích letos investovali do opravy střechy obecní klubovny

Autor: Mirka Fanglbauerová | Zveřejněno: pátek 22. listopadu 2019 | 26x

"Srdce osady" se dočkalo rekonstrukce

Každý rok je v rozpočtu města věnovaná také část financí pro místní části. Výše přidělených financí se odvíjí od výše daně z nemovitostí v dané místní části, a pak také od nečerpání či „předčerpání“ příspěvku v předchozích čtyřech letech. Některé projekty se opakují, protože se je buď nepodařilo realizovat nebo jejich financování bylo vyšší, než se předpokládalo.

V Nežeticích jsme chtěli hned od začátku zřízení osadních výborů v roce 2015 vložit tyto finance do oprav stávajícího vodovodního řadu. Ten je více jak 50 let starý a je ještě v železných trubkách. V roce 2012 byla část řadu po havárii vyměněna již do standardních PE trubek. Další opravy prozatím neproběhly. Město obdrželo v roce 2018 dotaci na akci „Trhové Sviny – Nežetice – zdroj podzemní vody“ ve výši 290.990 Kč a byl zhotoven nový vrt, který je v současné době "zakonzervován". Letos v dubnu byla schválena firma na zpracování projektové dokumentace na připojení a vystrojení vrtu a do konce tohoto roku bude dodán projekt. Poté bude město žádat o dotaci. Celý projekt musí být realizován přesně dle schválené žádosti o dotaci. Cesta k realizaci je dlouhá, administrativně velmi trnitá a budeme doufat, že nejpozději v roce 2022 bude hotovo.

Nastřádané finance jsme tedy investovali do opravy střechy naší obecní klubovny. Částka to nebyla malá, celá rekonstrukce střechy stála 83.991,- Kč bez DPH. Celou akci jsme si připravili sami. Sehnali dodavatelskou firmu, zažádali o rozpočet této opravy, předali městu podklady, na základě kterých byla vystavena objednávka a poté došlo k realizaci. Výbornou práci odvedla firma Střechy Vávra. Dále jsme investovali do posílení a opravy elektroinstalace v klubovně a opravy střechy ve skladu stolů a lavic. 

V obecní klubovně probíhá několik akcí za rok - pikání vajec o Velikonocích, májka, letní posezení s pečením masa, vánoční advent s rozsvícením vánočního stromu a další.

Všechny tyto kulturní akce jsou podpořeny částkou, která je každý rok schvalována zastupitelstvem města na činnost osadních výborů. Její výše je 150.000,- Kč a je rozdělena dle počtu obyvatel místních částí. Pro obec Nežetice je to na každý rok cca 7 tis. Kč.

Pro příští období plánujeme dokončení elektroinstalace v klubovně, nové lavičky do altánu na návsi a drobné opravy v obci.