608 436 941

Stavění májky v Otěvěku

Autor: J. Vondrášková | Zveřejněno: čtvrtek 23. května 2024 | 10x

I v Otěvěku se v sobotu 30. dubna stavěla májka, tradiční symbol jara. Samotné přípravy začaly již několik dní předem, kdy bylo nutné porazit vzrostlý smrk, zbavit ho větví a kůry a dopravit májku na náves. O to se postaralo několik málo chlapů ze vsi, za což jim patří velký dík, bez nich by se žádná májka nestavěla.

Kolem čtvrté hodiny odpoledne se začali na návsi scházet místní občané a hlavně děti, pro něž je stavění májky velkou událostí. Postupně ženy a dívky ozdobily májku věncem a barevnými fáborky a pak se již mohlo přistoupit k samotnému stavění májky.

Nebyl to lehký úkol, ale jako každoročně, kolem páté hodiny večerní stála májka na svém místě. Rozdělal se oheň, pekly se buřty, hrálo se na kytary a zpívalo. Počasí nám přálo a nebyl tedy problém celou noc bedlivě májku hlídat. Letošní rok bylo hlídání májky netradičně zpestřeno, a to svozem tříděného odpadu.