608 436 941

V Nežeticích v loňském roce investovali do nového kontejnerového stání

Autor: Text a foto: Mirka Fanglbauerová | Zveřejněno: 21. prosince 2023 | 5x

Každý rok je v rozpočtu města věnovaná také část financí pro místní části. Výše přidělených financí se odvíjí od výše daně z nemovitostí v dané místní části, a pak také od nečerpání či „předčerpání“ příspěvku v předchozích letech. Některé projekty se opakují, protože se je buď nepodařilo realizovat nebo jejich financování bylo vyšší, než se předpokládalo. 

V Nežeticích jsme se v loňském roce rozhodli pro nové kontejnerové stání. Byla zhotovena pevná plocha se zámkovou dlažbou, sloupky a dřevěné oplocení. Jsou zde umístěny dva kontejnery na plast, jeden kontejner na papír a jeden na kov. Do budoucna přibude i kontejner na sklo. Jedná se o zvýšení komfortu jak pro vzhled obce, tak pro svozovou firmu, která při svozu s kontejnery manipuluje.

V tomto novém roce plánujeme rozšíření kontejnerového stání o přístřešek na dřevo, novou autobusovou zastávku a drobné opravy v naší obci.