608 436 941

Velká brigáda na todeňské návsi

Autor: Terezie Šindelířová | Zveřejněno: pátek 20. září 2019 | 48x

Úpravy návsi v Todni

Již před devíti lety byl na naší návsi realizován projekt „Sejdeme se na návsi“, díky kterému byla náves doplněna o herní prvky pro děti, lavičky na posezení pro místní občany, ale hlavně o okrasné keře po celé návsi. Z důvodů, že keře zde jsou již devět let a kvůli současně blížící se dožínkové slavnosti, jsme se rozhodli k úpravě celé návsi. Ta spočívala ve vypletí všech ploch pod keři a v následném zasypání novou vrstvou kůry, která se po devíti letech úplně vytratila. Keře byly poté sestříhány tak, aby nejen nepřekážely ve výhledu vyjíždějícím autům, ale zároveň aby nerostly do silnice a cest, které mezi nimy vedou. Vzhledem k velké ploše celé návsi jsme ani po 2 dnech nestihli vše, co bychom chtěli. I tak se odvedl velký kus práce, za který bych chtěla moc poděkovat všem zúčastněným členům i nečlenům SDH Todně.