608 436 941

Na co se můžeme těšit v Otěvěku

Autor: J. Vondrášková | Zveřejněno: 20. září 2019 | 76x

Zřízení dětského hřiště v Otěvěku

V srpnu schválila Rada města Trhové Sviny zřízení dětského hřiště v Otěvěku. Hřiště bude složeno z několika herních prvků, včetně multifunkční klouzačky s houpačkou. Je koncipováno tak, aby si na něm mohly společně hrát nejmenší děti s těmi staršími. Hřiště bude umístěno přímo v centru dění, na návsi v Otěvěku.

Přípravy jsou v plném proudu, již je vytyčena plocha 8 x 8 m pro největší herní prvek (klouzačku s houpačkou). V brzké době dorazí na místo bagr a provede skrývku zeminy pro osazení patek a následné zasypání kačírkem, který požaduje norma při dopadové ploše nad 1 m. Ostatní herní prvky (kolotoč, kohout na pružině, vahadlová houpačka a pískoviště) budou rozmístěny na trávníku kolem, bez nutnosti kačírku.

Letos na podzim to nebude jediná změna na návsi, zároveň je naplánovaná oprava šindelů na zastřešené studánce uprostřed.

V neposlední řadě se musíme pochlubit nově opravenými brankami na fotbalovém hřišti. Parta dobrovolníků z Otěvěka v čele s Honzou Musilem se pustila již začátkem léta do jejich opravy. Svařovalo se, brousilo se, natíralo se a staré potrhané sítě byly vyměněny za nové. Chlapi, děkujeme!

Nejedná se jen o hmotné věci. V říjnu při příležitosti Dne seniorů se můžeme těšit na nedělní odpoledne s Podhorankou, v listopadu nás čeká „Halloween“ a v prosinci tradiční rozsvěcení vánočního stromu.

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se aktivně podílejí na dění v obci.