608 436 941

Čeřejovská mše 2023 + koncert skupiny Tvojeřeč

Autor: Za OV Čeřejov předseda Václav Oulík | Zveřejněno: 16. srpna 2023 | 13x

Letos se v naší osadě konala tradiční Čeřejovská mše v sobotu 15. 7. 2023. Hlavní organizátorkou této bohoslužby byla opět paní Martina Klímová, vše bylo perfektně připravené, a to včetně počasí. Mše u Bártů kapličky se zúčastnilo přes 50 lidí, kteří si po vyslechnutí bohoslužby odnesli na památku perníkové srdce.

Mší ale sobotní program neskončil, a kdo měl zájem, ten se mohl přesunout na náves, kde probíhaly poslední přípravy pódia a ozvučení jednoho z prvních vystoupení místní kapely Tvojeřeč. V odpoledních hodinách se sešli místní a příznivci kapely, připravené bylo posezení, občerstvení i drobná zábava pro děti. Mezi 20. a 22. hodinou pak proběhlo samotné vystoupení, které se setkalo s velkým úspěchem.

Celý sobotní program se velmi vydařil a všichni odcházeli spokojení. Všem, kteří se podíleli na organizaci bych tímto za celý Čeřejov rád poděkoval za další společně strávený den