608 436 941

Stavění máje v Něchově

Autor: Veronika Tučková | Zveřejněno: pondělí 22. května 2023 | 8x

Na mnoha místech v Čechách a na Moravě se lidé sejdou, aby společně přivítali jaro, a vztyčí nejvyšší strom s bohatě barevným zdobením. Říká se jí máj, nebo lidověji májka. Je pozůstatkem staré pohanské slavnosti, kdy strom pokácený v lese a umístěný uprostřed vesnice představoval strážného ducha, který chránil nejen obyvatele vesnice, ale i jejich obydlí, pole i sady. Májka se stavěla a staví vždy večer z 30. dubna na 1. května na čestném místě v centru vesnice. Stromy vybrané na májky musely být silné, rovné a vysoké, proto bylo obtížné je v lese najít, porazit a dopravit na místo určení. Nejčastěji se používaly smrky, jedle nebo borovice, protože zůstávaly dlouho zelené. Kmen stromu se osekal, zachovala se jen zelená koruna, která se pak zdobila stuhami, fábory a šátky. Pod ozdobeným vrškem mnohde ještě visel věnec, zhotovený ze zeleného chvojí a také barevně ozdobený. Máje stávaly ve vsích do svatodušních svátků, někdy až do léta. Dokud se nepokácely, musely se hlídat, protože ukrást máj sousedům bylo prestižní záležitostí. To ostatně platí i dnes.

Stuhami ověnčený strom byl a je symbolem nejen jara, ale i mládí a lásky. Proto ani my v Něchově si tuto významnou událost nikdy nenecháme ujít a pevně doufáme, že v této krásné tradici budou pokračovat i naši nejmenší, kteří se podílejí na veškerých společenských akcích ve vsi již od útlého věku.

Foto: Iveta Ryšánková/Marek Ryšánek