608 436 941

Velikonoční pekání vajec v Březí

Autor: Petr Jana | Zveřejněno: 10. dubna 2023 | 12x

V sobotu 8. dubna 2023 se sešli v kulturní místnosti v hasičárně Březí místní i vítaní přespolní, ať už chalupáři, nebo rodáci, na tradiční pekání vajec. Asi není třeba popisovat, co je to pekání, protože v našem kraji má dlouhou tradici, na kterou se jinde už zapomnělo. Nejvíce známé je asi pekání z Prachatic na velikonoční pondělí na parkovišti u hřbitova. Dle pamětníků i v obci Březí se tradice počítá v desítkách let. Ale přeci jenom pro později narozené - pekání je poklepávání vajec mezi sebou, nejdříve špičkou, po nakřápnutí jedné špičky i druhou stranou. Vejce, které praskne z obou stran, je výhrou pro hráče, jemuž vejce vydrželo. Jedná se o zvyk sahající až do předkřesťanské doby, do období Keltů. Rituálně jde o volání jara a souboje odcházející zimy a přicházejícího jara.

Vyhraná i prohraná vejce se potom všechna oloupala, nakrájela a udělalo se občerstvení k muzice, kterou zajistili "Šachta family". Tento výraz myslím ve vší úctě, je výborné, když máte v obci hudebníky, a všechny shodou okolností ze stejné rodiny. Samozřejmě se nejedla jen vejce, ale jak už to bývá při sousedských posezeních, každý něco podle svých možností přinesl.

Společenská místnost prošla letos výměnou oken a byl postaven nový komín. Tímto bych rád poděkoval všem, jak z vedení města, tak řemeslníkům, kteří na opravě měli podíl.