608 436 941

MDŽ v Otěvěku

Autor: Eliška Plchová | Zveřejněno: 14. března 2023 | 12x

Opět březen – opět MDŽ a opět setkání v Otěvěku 11.3. při oslavě tohoto svátku. Sál praskal ve švech, ženy dostaly červený karafiát a keramickou kytičku. Na stolech bylo občerstvení a programu bylo tolik, že by se sem do článku ani nevešel.

Tím bych chtěla poděkovat všem tanečnicím i tanečníkům z dětských i dospělých řad, všem reportérům zpráv, ať už těch večerních nebo sportovních, skvělé tlumočnici do znakové řeči spojené i s divadelním uměním, sobotní chvilce poezie, celé režii, osvětlovačům a technikům, kteří připravovali reklamu a program. Velký dík patří lidem, kteří se starali o občerstvení a pití, topení a výzdobu.

Nakonec nás taneční uskupení Trnky - Brnky dostalo do tanečního víru radosti a sounáležitosti za pomoci skupiny Kašovanka.

Bylo to krásné sobotní odpoledne, které se opět protáhlo do večera a užili jsme si ho plnými doušky.