608 436 941

Masopust ve Březí, Hájku a Nežeticích se opět vydařil

Autor: Za Osadní výbor Březí a Nežetice Mirka Fanglbauerová | Zveřejněno: pondělí 27. února 2023 | 51x

Přípravy na masopust v našich místních částech začaly již počátkem roku 2023. Celkem tři lednové páteční večery patřily obnově masopustních klobouků. Bylo potřeba vyrobit a vyměnit všechny krepové růžičky a upevnit je na odstrojené klobouky. Tohoto úkolu se ujaly místní členky SDH Březí - Nežetice, manželky a partnerky všech účastníků masopustu. Velké poděkování patří hlavně těmto paním - Anně Caplové, Marii Johnové, Drahoslavě Moserové a Janě Kratochvílové za cenné rady, např. ohledně pravidel navazování klobouků i za pomoc při výrobě růžiček. 

Masopust se v našich místních částech pořádá týden po pravém masopustu, a to vzhledem k vytíženosti dechových kapel, jež doprovází koledu. Je tomu tak již několik desítek let. Masopustní koleda se konala v sobotu 25. února 2023. Právo ke koledě udělil za místní části p. Petr Jana, předseda Osadního výboru Březí. Po udělení povolení se masopustní průvod vydal do Hájku, Nežetic a nakonec do Březí. Koledu doprovázelo i několik masek – vojenští dělostřelci, plynaři, kardinál, čert, medvěd a medvědář, myslivec.

V každém stavení byla koleda vždy štědře odměněna a bohatě pohoštěna dobrým jídlem a pitím. S masopustním průvodem vyhrávala po celý den i večer kapela Kramolínka. Kromě tradiční písničky „Červená růžičko“, kterou jsme slyšeli u každého domu, hrála i mnoho písniček na přání hospodářů a hospodyněk. Všichni obdrželi pozvání do tzv. věnečku do březské hasičárny.

Na závěr je třeba uvést, že udržování této dávné tradice v našich třech malých obcích je náročné jak finančně, tak hlavně organizačně. Tímto SDH Březí - Nežetice moc děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a účasti letošního masopustu.