608 436 941

Den seniorů v Otěvěku

Autor: J. Vondrášková | Zveřejněno: 19. října 2022 | 29x

Na 1. října připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. V neděli 2. října 2022 od 14:00 jsme si tento významný den připomněli již po třetí i u nás v Otěvěku. V rámci kulturního programu se senioři mohli těšit z vystoupení dětí, které si pro ně nacvičily pásmo říkanek a básniček v duchu místních poměrů a také moderní tance pod vedením M. Rychtaříkové a L. Stráské.

V průběhu celého odpoledne hrála k tanci a poslechu besednická dechová kapela Kašovanka. V sále bylo k dispozici chutné občerstvení – pití, chlebíčky, slané i sladké pečivo, které přichystaly místní ženy.

Nedělní oslava Mezinárodního dne seniorů se vydařila, a když ke konci zazněly tóny známé lidové písně „Sokolíci“, nenechalo to některé seniory v klidu, vyskočili na stoly, zpívali a tančili jako za mlada.

Tímto bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a uskutečnění krásného odpoledne věnovaného našim seniorům. V neposlední řadě děkujeme všem za dobrovolné finanční příspěvky.