608 436 941

Vítáme léto, vítáme prázdniny!

Autor: Za Otěvjáky Irena Kuštová | Zveřejněno: pondělí 22. července 2019 | 89x

Prázdninová akce v Otěvěku

29.6.2019 – první prázdninová sobota. Jaká to radost našich školáků! Dva měsíce bez školních povinností, dva měsíce her s kamarády, koupání, letních táborových zážitků, či společně strávený čas s rodiči na dovolené.

Příchod prázdnin a letního období je třeba náležitě oslavit! Proto jsme se rozhodli, spolu s naší předsedkyní osadního výboru Janou Vondráškovou, uspořádat pro naše děti výjimečné sobotní odpoledne plné her a soutěží. Vždyť vidět naše děti šťastné a usměvavé naplňuje radostí i nás dospělé.

A jak probíhalo celé sobotní odpoledne? Na začátku klání byly dětem rozdány soutěžní karty, kam se po splnění jednotlivých disciplín dávala razítka. Jednotlivé soutěže měly své stanoviště a za splněné úkoly přišla náležitá a pěkná odměna. Pro radost dostaly děti ještě svítící náramek a bublifuk.

Mezi soutěžní disciplíny patřila střelba na terč, chytání rybiček na háček, skákací panák, skákání v pytli, kyblíčkovaná, lovení kačenek v bazénku, kroket, hod na plechovky i shazování tygra tyčí. Po celou dobu byly k dispozici dva nafukovací skákací hrady, kde mohly děti uvolnit napětí ze soutěžení. Děti si hrály s takovou vervou, že vodní sprcha a koupel v bazénku jim přišla také náramně vhod!

Po osvěžení těla bylo také zapotřebí doplnit tekutiny a naplnit bříška. A přišla hostina přímo královská! Všechny maminky, babičky i tetičky napekly záviny, koláče, buchty, slané pečivo, ozdobily stoly ovocem a zeleninou a podávaly se i chlazené melouny. Zkrátka podílel se každý, kdo chtěl.

Zlatým hřebem sportovního odpoledne byla soutěž zvaná „Opičí dráha“. Soutěžily jak děti, které za svůj výkon dostaly perníkovou medaili, tak dvě družstva dospělých. Tolik elánu, radosti a smíchu na návsi v Otěvěku už dlouho nebylo! Super nápad!

K úplné spokojenosti nás všech pak přišlo na řadu kuchařské umění Zdeňka Šindelíře, který dětem opékal buřtíky, smažil hranolky a podával vynikající pečené maso na zelenině.

Po celý den nás doprovázela hudba z reproduktoru a večerem se rozezněly struny kytar. Zpíval každý, kdo chtěl.

Ráda bych tímto poděkovala především Janě Vondráškové za bezvadnou organizaci dne, Petře Novákové, která soutěžím dala duši, Jitce Ertlové a Zdeňku Šindelířovi za podávání občerstvení a v neposlední řadě všem, kteří přiložili ruce k dílu, aby se sobotní odpoledne vydařilo!

Děkujeme též za dobrovolné finanční příspěvky! Největší díky však patří našim dětem, které svým soutěžním nasazením, hravostí a úsměvem vytvořily krásné a pohodové sobotní odpoledne nám všem!