608 436 941

Stavění májky v Otěvěku

Autor: JV | Zveřejněno: 21. května 2022 | 26x

I v Otěvěku se v sobotu 30. dubna stavěla májka, tradiční symbol jara. Samotné přípravy začaly již několik dní předem, kdy bylo nutné porazit vzrostlý smrk, zbavit ho větví a kůry a dopravit májku na náves. O to se postaralo několik málo chlapů ze vsi, za což jim patří velký dík, bez nich by se žádná májka nestavěla.

Kolem čtvrté hodiny odpoledne se začali na návsi scházet místní občané a hlavně děti, pro něž je stavění májky velkou událostí. Postupně ženy a dívky ozdobily májku věncem a barevnými fáborky a pak se již mohlo přistoupit k samotnému stavění májky.

Nebyl to lehký úkol, ale jako každoročně, kolem šesté hodiny večerní stála májka na svém místě. Rozdělal se oheň, pekly se buřty a o zábavu se staralo několik místních „bavičů“. Počasí nám přálo a tak nebyl problém celou noc bedlivě májku hlídat.