608 436 941

Dětský den v Jedovarech aneb zvedněme děti od počítačů

Autor: Bc. Zuzana Zavázalová | Zveřejněno: 17. června 2019 | 112x

MDD v Jedovarech

Mezinárodní den dětí připadá na 1. června. To však nevadí obyvatelům Jedovar, kteří se rozhodli zvednout děti od počítačů třetí červnovou sobotu a uspořádali pro své ratolesti odpoledne plné atrakcí. Ty byly koncipovány tak, aby se děti nejen bavily, ale vyzkoušely si i své dovednosti.

Každé dítě absolvovalo několik stanovišť s úkoly, jako chytání ryb, slalom, házení na panáka, hledání vykopávek aj. Zatímco takové posouvání odlišného kelímku ve stohu jiných prověřilo dětskou zručnost, při projídání se borůvkovým koláčem ukázaly děti svůj apetit a maminky při pohledu na své modré děti pevné nervy. Do dětských let se vrátili i někteří tatínkové, kteří se úkolů zhostili bez ztráty kytičky.

Odměnou za každý splněný úkol bylo razítko do kartičky, které děti nadšeně sbíraly. Věděly, zač je budou moci proměnit. Věcné, sladké i mražené odměny byly zajištěny z finančních prostředků na činnost osadních výborů obce Trhové Sviny a nemalou měrou přispěl i Jihočeský kraj.

Závěr akce zpestřil skákací hrad, který děti tak milují a pestré občerstvení.