608 436 941

Vesnice schoulená pod horou

Autor: Eva Farková | Zveřejněno: 21. prosince 2021 | 77x

V druhé polovině prosince přišla na svět kniha významná pro obyvatele jedné z místních částí. Knihy o své paměti se totiž dočkala Todně. Díky dotaci z národního titulu Obec přátelská seniorům 2021 vznikla kniha, která zachycuje vzpomínky místních pamětníků a rodáků i historii této malé vesnice, sahající až do 12. století.

První část knihy vypráví o Todeňských v běhu dějin, představují se zde jako rytíři, lapkové, sedláci, hospodáři, výborní chovatelé koní, jejichž věhlas překračoval region. Seznamujeme se s významnými todeňskými rodáky, s historií místních statků i tamní krajiny, která stále láká svou krásou. V druhé části promlouvají místní obyvatelé, vzpomínají na to, co zažili i co znají z vyprávění, jejich hlas je poutavý, vtahuje nás do příběhů, které se mohly odehrát i v našich rodinách. 

Na povrch tak vyplouvá plastický obraz vesnice schoulené pod horou, která je jedním ze symbolů Doudlebska a která nese její jméno. Vesnice, která žila a která stále žije - svou historií, kulturou i krásnou přírodou, za nimiž se lidé do Todně stále vracejí.

Knihu historiků Daniela Kováře a Jana Štiftera je možné získat v Kulturním a informačním centru Trhové Sviny.