608 436 941

Stavění májky ve Březí

Autor: Foto a text: Helena Švepešová | Zveřejněno: 21. května 2019 | 128x

Jarní tradice

Také ve Březí se stavění májky stalo už dlouholetou tradicí. V neděli 28. dubna odpoledne chlapi vyrazili do lesa pro novou májku a porazili májku loňskou. V úterý 30. dubna pak tu novou očistili od kůry. Ženy zatím připravily stužky, vyrobily nový věnec a májku společně s dětmi nazdobily. Sešli se místní, chalupáři, ale i známí a kamarádi a všichni pomáhali při závěrečném ukotvení a upevnění májky. Nakonec se vše zdárně podařilo a než zapadlo slunce, tyčila se na návsi nová májka. Rozdělali jsme oheň, opekli buřty a bedlivě májku až do ranních hodin hlídali, aby nám ji někdo ze sousedních vesnic nepodřízl.