608 436 941

Dětský den s hasiči

Autor: Za SDH Todně Terezie Šindelířová | Zveřejněno: 18. července 2021 | 18x

V sobotu 26. června jsme uspořádali dětský den na todeňské návsi. Děti při příchodu byly zapsány do seznamu a poté dostaly kartičku se jménem a čísly stanovišť. Za splnění úkolů na jednotlivých stanovištích dostávaly razítka, která byla důkazem, že splnily všechny dané úkoly.

Po celé návsi se rozprostíralo celkem 8 stanovišť . Pro děti bylo připraveno střílení ze vzduchovek na papírové terče, které si děti poté mohly odnést s sebou domů. Dále měly za úkol projít malou překážkovou dráhu s pingpongovým míčkem na lžíci, který jim nesměl upadnout. Zatloukání hřebíků bylo dalším úkolem, který se nám po loňském roku osvědčil jako prima zábava pro všechny děti. U dalšího stanoviště byly dětem zavázány oči šátkem a musely se spolehnout na hmat. Do rukou dostaly různé předměty a jejich úkolem bylo uhádnout co zrovna drží. O rychlost šlo na stanovišti, kde se skákalo v pytli, zde mezi sebou mohly děti soutěžit, kdo první doskáče do cíle, aniž by spadl. Na dalším stanovišti šlo o rychlost i hbitost, děti musely projít opičí dráhou, ve které na ně čekal například skákací panák nebo různé přeskakování či podlézání. U hasičské tatry bylo další stanoviště, zde bylo připraveno různé hasičské náčiní na poznávání. Na posledním stanovišti jsme chtěli děti trochu procvičit v angličtině, dostaly zde rozstříhané obrázky, které měly za úkol složit a poté k nim přiřadit správné slovíčko v angličtině.

Po splnění úkolů na stanoviších na návsi byla ještě připravena orientace podle mapy. Na kartičkách, které děti dostaly při zapisování bylo připraveno dalších 6 čtverečků na 6 bodů, které byly rozmístěny po návsi a jejím okolí. Na zadní straně kartičky byla nalepena i mapa s těmito body, aby děti (v některých případech i rodiče) věděly, kam zhruba jít. U každého bodu bylo přivázané razítko, které si děti otiskly do jednotlivých čtverečků. Po odevzdání vyplněné kartičky každé z dětí dostalo diplom a taštičku s cenami. Letošní účast byla velmi hojná, pro nás možná až nečekaná, přijelo nebo přišlo k nám skoro 50 dětí. Ve večerních hodinách bylo zorganizováno ještě letní kino s pohádkou Frčíme, na kterou přišly nejen děti.

Celý den bylo pro všechny účastníky připraveno občerstvení ve formě pikadorů, vařené kukuřice nebo opékaných klobás. Moc děkujeme všem členům i nečlenům sboru, kteří se podíleli na přípravách a organizaci celého dne, víme, že to není samozřejmostí a všichni jsme vděční za každou pomocnou ruku. V neposlední řadě musíme poděkovat i všem rodičům a dětem, kteří si s námi přišli užít krásné a slunečné odpoledne.