608 436 941

SDH Něchov gratuluje

Autor: členové SDH Něchov | Zveřejněno: 23. února 2019 | 154x

Oslava 80. narozenin našeho člena

Jubilant SDH Něchov

Dne 2.2.2019 oslavil významné životní jubileum náš dlouholetý člen Jan Veselý. Za celý sbor mu přejeme zejména pevné zdraví, životní optimismus a stálý úsměv na tváři.