608 436 941

Nová zubní ordinace

Autor: Ivana Božáková | Zveřejněno: 23. ledna 2019 | 1006x

Nová zubní lékařka pro pacienty MUDr. Plase po jeho odchodu do důchodu

Jak jsme vás již informovali v minulých číslech, MUDr. Plas ukončil po 18 letech ke konci minulého roku svou činnost praktického zubního lékaře v Trhových Svinech.

Nyní zůstává otázka, co bude s prázdnou ordinací dál. Ještě v prosinci minulého roku schválila rada města Smlouvu o zajištění zdravotních služeb, se společností ProŽivot, s.r.o. České Budějovice. Předmětem této smlouvy je poskytnutí ambulantní zdravotní stomatologické péče pro spádovou oblast města Trhové Sviny a okolí.

V praxi to znamená, že si společnost převzala od pana doktora Plase karty pacientů a vyřizuje si doklady potřebné k otevření své zubní ordinace v Trhových Svinech – nový subjekt musí mít nové smlouvy s pojišťovnami, s Krajskou hygienickou stanicí apod. Reálně to vypadá, že nová ordinace bude otevřena nejdříve v březnu letošního roku. Během tohoto meziobdobí, než bude vše vyřízeno, převezme pacienty pana doktora Plase paní doktorka Marta Strejcová ve své budějovické ordinaci. Objednávat se můžete na telefonním čísle 776 267 055, sídlo ordinace se nachází v sídle společnosti Pro Život, s.r.o. M. Chlajna 1493/25, 370 05 České Budějovice.