608 436 941

Nízkoprahové zařízení KLUB ARCHA se v prosinci přestěhovalo

Autor: Ing. Ivana Božáková | Zveřejněno: pondělí 21. prosince 2020 | 87x

Klub ARCHA nově najdete ve staré budově polikliniky

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub ARCHA se v prosinci přestěhovalo do nových prostor ve staré budově polikliniky na nábřeží Svatopluka Čecha 664, Trhové Sviny.

Nízkoprahové zařízení Klub Archa je zařízení pro děti a mládež ve věku od 12 do 20 let. Dětem a mládeži jsou poskytovány informace, podpora, pomoc a bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času. Snahou je zlepšit kvalitu života mladých, posílit jejich zodpovědnost a sebepřijetí; předcházet nebo snižovat sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života. Bližší informace jsou na stránkách Domečku střediska Husitské diakonie www.domecek.org.

Do nových prostor přestěhoval Domeček i svoji potravinovou banku, která je určena na podporu sociálně slabých rodin s dětmi. Potravinová banka je využívána i sociálním odborem MěÚ Trhové Sviny v rámci orgánu sociálně–právní ochrany dětí (OSPOD).

Na nové adrese zahájil svou činnost Klub Archa v pondělí 14. prosince 2020. Na nové prostory se přišla podívat a svou přítomností tuto službu podpořit i paní starostka Mgr. Věra Korčaková