608 436 941

Vytápíte peletami? Norma nestačí, požadujte certifikaci

Autor: Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje. | Zveřejněno: 26. října 2020 | 36x

S nadcházející zimní sezónou je opět aktuální otázka vytápění. Stále větší oblibě českých domácností se těší dřevní pelety. S poptávkou roste i nabídka a pelety nabízí celá řada výrobců. Spotřebitel by měl být ovšem při koupi pelet ostražitý a vědět, že norma ČSN EN ISO 17 225-2 je pro výrobce pouze technickým doporučením a není právně závazná. Osvědčení o kvalitě je navíc vydáno pouze na základě vzorku, který výrobce na počátku výroby dodá do laboratoře.

Rozhodujícím ukazatelem kvality pelet je mezinárodní certifikace ENplus®, kterou v současné době vyžaduje značná část výrobců peletových spalovacích zdrojů. V tomto případě certifikační orgán kontroluje celý proces – od kvality vstupní suroviny přes výrobu, skladování, manipulaci, obchodní procesy a periodicky 1 x ročně kontrolu kvality pelet. Certifikované pelety jsou na obalu řádně označeny logem certifikace, třídou kvality a číslem licence. Pokud jsou pelety volně ložené, je tato certifikace uvedena v dodacím listu. Zatímco tuzemská výroba se z 96 % může pochlubit certifikací s nejvyšší jakostí A1, ze zahraničních výrobců má certifikaci ENplus® jen 77 %. Nekvalitní pelety mohou poškodit kotel, snížit jeho životnost a mít negativní dopad na životní prostředí. Nákup levných pelet proto nemusí být ve finále tím nejlepším a nejlevnějším řešením.

Pokud si nejste jisti, čím se při volbě vhodného zdroje vytápění pro váš dům nebo výběru kvalitního paliva řídit, využijte bezplatnou a komerčně nezávislou poradnu! Na bezplatnou konzultaci (na téma vytápění, zateplení a rekonstrukce domů, dotace pro energeticky úsporná opatření apod.) se do Energy Centre České Budějovice (ECČB) můžete objednat na tel. čísle 387 312 580 nebo emailem na eccb@eccb.cz, bezplatná linka (záznamník): 800 38 38 38.