608 436 941

Z politického dění ve městě

Autor: Jaroslav Vítů          farmář, Mohuřice | Zveřejněno: pondělí 24. srpna 2020 | 19x

Trikolóra nejsou jen barvy

Většinou víme, co je trikolóra. Barevná stuha tvořená v českém případě našimi státními barvami: bílou, červenou a modrou. Už nějaký čas se tímto pojmem ale označuje i nové politické hnutí, reprezentované Václavem Klausem mladším. Zárodek tohoto hnutí vzniká i v Trhových Svinech, a tak by bylo slušné ho krátce představit. Na podzim loňského roku se o to při setkání s občany pokusili v našem městě i Václav Klaus ml. a poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková.

Když jsme před lety vstupovali do Evropské unie, byli ti z nás, kteří hlasovali pro vstup, určitě přesvědčeni, že vstupujeme do spolku rovnoprávných států. Naivně jsme si mysleli, že unijní spolupráce nám umožní rychlejší ekonomický rozvoj. Zrovna tak jsme před rokem 1989 vzhlíželi k západním státům jako ke vzoru demokracie, svobody, prosperity a racionality.

Zápaďáci se na nás sice stále dívali skrz prsty, ale my začínali mít pocit sounáležitosti s vysněným Západem. Protože jsme však měli zkušenost s totalitním režimem, neopustily nás sebezáchovné reflexy. Po Lisabonské smlouvě tak stále více lidem začalo docházet, že jsme sice utekli z područí soudruhů v Kremlu – ale ocitli jsme se snad ještě v propracovanějším područí soudruhů z Bruselu. Přešli jsme tak nějak z bláta do louže. Neomarxismus bruselských elit už je ostatně zcela nezastíraný. Dost krátkozrace to odkopal ještě nedávný předseda Evropské komise Juncker, když odhaloval v Trevíru sochu Karla Marxe (darovanou Číňany)!

A jak vypadá ta louže? Neuvěřitelné množství regulací a zelené šílenství doslova podkopává ekonomický rozvoj, o svobodě a zejména o svobodě projevu si v západních státech už mohou ovčané (volící stále tytéž partaje) nechat leda zdát. Naše potravinová soběstačnost je v háji neb vesele dovážíme potraviny ze zemí, které své zemědělce štědře dotují. Multikulturní experiment sociálních inženýrů naprosto nezakrytě rozvrací evropskou kulturu a snaží se smést z povrchu zemského národní státy. O dalších excesech současnosti (genderismu, padesáti pohlavích apod.) raději nemluvě. Také mluvit v bruselském spolku o rovnoprávnosti států je docela drsný vtip. Většina současných českých politických stran je nebo chce být navázána na úplatky, kterým eufemisticky říkáme „evropské dotace“ – a které se posléze hodí i jako nástroj politického vydírání. Nepřijmete kvóty migrantů? Zastavíme penězovod – vzkázali nám nepokrytě soudruzi z Berlína … pardon, z Bruselu. Náš volený parlament se pro nevolené úředníky z Bruselu stal kusem hadru. Většina našich parlamentních stran se totiž na této vlastizradě ráda podílí! Naši předkové by nás nejspíš za současného ekonomického a mravního stavu země bez servítků označili za „užitečné idioty“ tentokráte nikoli Východu, ale Západu.

Trikolóru založil Václav Klaus ml. poté, co byl vyloučen z ODS, protože odmítl být tím kusem hadru. Přišel s konzervativním programem, který je založen na základní myšlence: Vraťme lidem jejich zemi! Nevím, zda se to Trikolóře podaří. Třeba dopadne špatně. Ale kdo nic nedělá, ten nic nezkazí. Záleží to i na voličích a zejména na těch, kteří novou stranu případně aktivně podpoří! Hlavní tři pilíře programu jsou myslím naprosto srozumitelné:

1/ Braňme normální svět. Stát má sloužit lidem a nemá je vychovávat. Má zaručovat základní práva: na život, svobodu a vlastnictví. Politiky neplatíme, aby vymýšleli nesmyslné zákony. Je třeba zastavit ideologickou indoktrinaci dětí ve školách a zrušit plošnou inkluzi. Manželství je svazkem muže a ženy, rodinu tvoří otec, matka a děti. Policisté musí mít jasnou podporu, protože zajišťují naši bezpečnost.

2/ Bohatství vzniká z práce. Je třeba podpořit spontánní aktivity svobodných lidí a firem a nikoli regulace, dotace a přerozdělování. Daně musí být přehledné a je třeba je spíše snižovat. Vždy se musí vyplatit pracovat a nikoli čerpat dávky. Sociální systém musí být přehledný, prioritou jsou starobní důchody. Je třeba zrušit státní dotace pro politické neziskovky a také dotace velkým korporacím.

3/ České zájmy na prvním místě. I demokracie je národní záležitostí – o českých zákonech musí rozhodovat čeští politici. Musíme chránit občanské svobody, ve velkém ohrožení je dnes zejména svoboda slova. Vztah k EU vrátíme před Lisabonskou smlouvu. Naší měnou zůstane česká koruna. Česká armáda má chránit zejména naši národní svrchovanost a územní celistvost.

Koho by zajímaly názory Trikolóry a je pozitivně naladěn, může si v Trhových Svinech přijít popovídat 23. září 2020 v 17:00 hodin do restaurace Centrum (na Žižkově náměstí) s místopředsedou hnutí Trikolóra a předsedou jihočeské krajské organizace Daliborem Uhlířem a tiskovou mluvčí hnutí Ivanou Kerlesovou. Veškeré informace o hnutí lze samozřejmě získat i na internetové adrese www.volimtrikoloru.cz.

Zrod Trikolóry pro mne znamená alespoň nepatrnou naději, že politickou korektnost pošleme konečně kamsi a vrátíme se k selskému rozumu a otevřené výměně a konkurenci názorů. Jen tak totiž přežije naše svoboda i naše kultura.