608 436 941

Centrum komunitních aktivit Trhové Sviny – CKA Trhové Sviny

Autor: Za Centrum komunitních aktivit se na vaši účast těší Petra Malíková | Zveřejněno: čtvrtek 20. srpna 2020 | 124x

Srdečně vás zveme na slavnostní otevření Centra komunitních aktivit, které se bude konat 15. září od 14 hodin v nejstarší budově polikliniky v Trhových Svinech. Budete mít možnost seznámit se s prvními aktivitami Centra komunitních aktivit a prohlédnout si prostory, ve kterých budou aktivity probíhat.

Na provoz Centra komunitních aktivit je poskytována finanční podpora z evropských zdrojů. Město Trhové Sviny obdrželo dotaci na sociální začleňování, ze které jsou čerpány finance na provoz Centra komunitních aktivit a na socializační aktivity, které budou v CKA Trhové Sviny probíhat. Cílem projektu je prostřednictvím aktivit bojovat proti sociálnímu vyloučení.

Díky projektu můžeme vytvořit kvalitní nabídku koordinovaných aktivit pro sociální začleňování cílových skupin. Komunitní aktivity budou umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílových skupin a jejich kontakty s profesionály nejen v sociální oblasti.

Dalším cílem je zlepšit kvalitu života cílových skupin, aktivizovat jejich vlastní síly, posílit jejich pozici ve společnosti a naučit je řešit problémy každodenního života nezávisle na službě.

Velkým přínosem vzniku CKA bude nárůst podchycených sociálně vyloučených skupin, realizace nových aktivit vzdělávacích, integračních a tvůrčích, vzešlých z iniciativy místní komunity. V rámci projektu bude možné absolvovat osvětové, preventivní a informační programy na podporu zdravého životního stylu.

Mezi prvními aktivitami bude rozběhnutí Univerzity třetího věku (V3UV), na kterou už je možné se přihlašovat.

Pravidelnou aktivitou, která v Centru komunitních aktivit bude probíhat, bude bezplatné Sociální poradenství pro seniory, lidi s hendikepem a pro lidi, kteří pečují o někoho v domácnosti. Sociální poradenství bude probíhat každý čtvrtek v Centru komunitních aktivit a bude zajištěno pracovníky sociální služby ARCHA. Mezi aktivity, které sociální služba ARCHA nabízí, bude patřit i trénování paměti, preventivní setkávání se zdravotní sestrou, která může poradit s vašimi starostmi a problémy, změřit tlak či cukr. Organizovány budou dále také společenské večery s posezením, či trénování paměti.

Centrum komunitních aktivit pro vás chystá také Manželské večery k posílení vašeho partnerského vztahu, multimediální semináře, komunitní setkávání u kávy či čaje a doučování žáků ZŠ studenty gymnázia. Čekají na vás též nejrůznější přednášky, kurzy šití, vaření či autorského psaní, kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou a také podvečerní setkávání spojené s ochutnávkami a doprovodným programem.

Tel.: 603 962 565, email: cka@tsviny.cz

Facebook: https://www.facebook.com/CKA.TSVINY/