608 436 941

Letíme pro zdraví

Autor: Mgr. Eliška Švepešová, jednatelka Haima ČB | Zveřejněno: 27. července 2020 | 120x

Je sobotní dopoledne 25. července. Na obloze pálí sluníčko a stejné sluníčko je také symbolem pro dnešní akci.

V Třebíčku, na letišti leteckých modelářů, se scházejí nadšení piloti a letečtí modeláři, které pozvali manželé Gušlovi z Trhových Svinů. Jejich hlavním cílem je podpořit charitativní akci Letíme Vám pro zdraví pořádanou ve prospěch Haimy České Budějovice.

Haima České Budějovice – spolek pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby, více jak 20 let pomáhá dětem, které se léčí na hematoonkologické jednotce při dětském oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. Jejím posláním je ulehčit a zpříjemnit dětem těžkou a časově náročnou léčbu. Z prostředků, které spolek průběžně získává, byly hrazeny některé zdravotnické přístroje, speciální polohovatelná lůžka, antidekubitní pomůcky, vybavení herny a denní kuchyňky na oddělení, paruky, speciální osobní pomůcky a v neposlední řadě nutná péče psychologa.

Cíl dnešní akce v Třebíčku byl jasný: získat prostředky na realizaci zážitkového víkendového pobytu pro děti léčené na oddělení, který by jim pomohl zapomenout na jejich trápení a rozveselit je. Ale také získat nové dárce do Českého národního registru dárců kostní dřeně.

Všichni, kteří se přišli v sobotu na akci leteckých modelářů podívat, shlédli program nabitý ukázkami pilotního umění modelářů, tance, hudby, program plný pohody a zažili skvělou atmosféru.

Jsme rádi, že se v Trhových Svinech a okolí našla tak bezvadná parta nadšenců, kterým není lhostejný osud těžce nemocných dětí a připravili pro ně tento krásný den. Poděkování patří nejenom jim, ale i paní starostce, KIC Trhové Sviny, SK Rejta, všem sponzorům, ochotným dobrovolníkům a štědrým dárcům, kteří na místě přispěli do kasiček. Těší nás, že se v průběhu akce podařilo nashromáždit finanční prostředky ve výši 120 000,- Kč, které budou plně využity ve prospěch léčených dětí. (Další informace na stránkách: www.haima-ceske-budejovice.cz).

 Foto: Václav Ludvík