608 436 941

Nakládání s odpadem

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: sobota 28. března 2020 | 21x

(Stanovisko národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadu)

  • Zdraví lidé

Způsob nakládání s odpady se nemění včetně způsobu třídění odpadu. Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu, pokud budou vloženy do plastového obalu, který bude následně vložen do dalšího plastového obalu a zavázán.

  • Osoby v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, a osoby s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí léčbě

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) by měl být uložen do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytel (nejpozději však do 24 hodin) by měl být pevně zavázán a ošetřen dezinfekčním roztokem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním roztokem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na směsný komunální odpad.

Osoba v domácí karanténě s potvrzeným onemocněním COVID-19 i osoba neinfikovaná v domácí karanténě by měla být poučena v rámci karanténních opatření, jak nakládat s odpadem.