608 436 941

Z činnosti Městské policie T. Sviny

Autor: Aleš Fajtl, vedoucí MP T. Sviny | Zveřejněno: úterý 18. února 2020 | 107x

V minulém roce městská policie řešila hlavně přestupky na úseku dopravy a veřejného pořádku. V dopravě je řešeno nejvíce přestupků za nerespektování placeného parkoviště a zákazu zastavení a samozřejmě nedodržování rychlostních limitů v obci. Dále si řidiči stále neuvědomují, že parkování na vyhrazeném parkovišti pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou, nebo osobu pohybově těžce postiženou (O7) je přestupek, kde ve správním řízení lze udělit pokutu do 10 000 Kč a stále na těchto místech někteří řidiči parkují. Zato jsme řešili méně přestupků dle zákona 251/2016 o některých přestupcích (Veřejný pořádek), i když stále se nacházejí injekční stříkačky u dětských hřištích a u kostela. Dále bych občany rád upozornil, že na internetových stránkách města jsou všechny aktuální obecně závazné vyhlášky (OZV) města, které je dobré si občas přečíst.

Z důvodu moderní doby též máme zřízený facebook (Městská policie Trhové Sviny,) na který umisťujeme informace o všech nalezených věce a zvířatech, která se nám díky občanům daří vrátit majitelům. Tímto chci také upozornit majitele psů na povinnost mít pejska očipovaného. Tato povinnost vešla v platnost od ledna tohoto roku.

Ještě bych chtěl požádat občany, uvidí-li někoho porušovat veřejný pořádek, porušování zákazu podomního prodeje (např. nabízení levné energie), páchat dopravní přestupky, nebo páchat jinou trestnou činnost, ať upozorní na toto jednání městskou policii - od pondělí do pátku v době od 6,00 do 18,00 hodin a v pátek a sobotu od 17,00 do 5,00 hodin na telefon: 734 762 955, nebo na linku 158 (PČR).