608 436 941

V roce 2020 podvacáté

Autor: Hana Tichá - koordinátor sbírky pro Trhové Sviny | Zveřejněno: pondělí 20. ledna 2020 | 14x

20. ročník Tříkrálové sbírky

V letošním roce proběhl v České republice počátkem ledna již 20. ročník Tříkrálové sbírky.

V Trhových Svinech začali chodit koledníci poprvé až v roce 2009, tudíž požehnali vašim domovům po dvanácté.

Díky většímu počtu koledníků a jejich průvodců jsme prošli celé město a velkou část Rejt. Jedna skupinka se dostala i na okraj Otěvěku, kde byli koledníci vřele přijati. Dobrovolníků se sešlo celkem 41 a s velkou srdečností našich spoluobčanů se podařilo vybrat (opět rekordních) 86 515 Kč.

( V roce 2018 to bylo pro srovnání 56 804 Kč a v loňském roce 69 098 Kč.)

Velmi nás těší, že se část peněz opět vrátí do Trhových Svinů na podporu Adélky a jejího pobytu v sanatoriu.

Všem koledníkům, jejich dospělým doprovodům a především všem dárcům velice děkujeme za podporu, přispění a projev nezištné lásky a těšíme se na příjemné přijetí v příštím roce.

Dobrý skutek zahřeje . . . . .