608 436 941

Optimalizace a organizační změny na 3 územních pracovištích

Autor: Ing. Jana Králová tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj | Zveřejněno: 24. prosince 2019 | 26x

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Tisková zpráva

Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice

Tel.: 387 722 307

Od 1. ledna 2020 dojde na 3 územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj k organizační změně. Tato organizační změna nemá vliv na rozsah a dosah služeb, které občanům územní pracoviště doposud poskytují. Žádné územní pracoviště nebude optimalizací zrušeno ani přemístěno do jiného města. Současná dostupnost poskytovaných služeb tak bude zachována a občané nebudou odkázáni na služby jiného územního pracoviště, pouze v souladu s pokynem č. GFŘ-D-41 dojde ke změně umístění spisu.

Územní pracoviště, na kterém dojde ke změně umístění spisu

Spravující územní pracoviště, na kterém bude nově umístěn spis

Územní pracoviště v Dačicích

Územní pracoviště v Jindřichově Hradci

Komenského 39/5

 380 01 DAČICE

Telefon od 1. 1. 2020:

 387 722 480

 387 722 481

Česká ulice 1284

377 01 JINDŘICHŮV HRADEC 

Telefon: 384 353 111

Územní pracoviště v Kaplici

Územní pracoviště v Českém Krumlově

Kostelní 124

 382 41 KAPLICE

Telefon od 1. 1. 2020:

387 722 470

387 722 471

Vyšehrad 169

381 01 ČESKÝ KRUMLOV 

Telefon: 380 760 111

Územní pracoviště v Trhových Svinech

Územní pracoviště v Českých Budějovicích

Budovatelská 1009

 374 01 TRHOVÉ SVINY

Telefon od 1. 1. 2020:

387 722 460

387 722 461

F. A. GERSTNERA 1/5

370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Telefon: 387 723 111

Poplatníkům se místně příslušný finanční úřad (Finanční úřad pro Jihočeský kraj) nezmění, proto nebudou vydávána žádná nová rozhodnutí o registraci.

Územní pracoviště v Dačicích, Kaplici a Trhových Svinech zůstávají ve svých stávajících prostorech. Budou zde zajištěny standardní činnosti podatelny, poskytování informací ve věcech daní, a to pořizování a ověřování výpisů z digitalizované části spisu v rozsahu Daňové informační schránky, přijetí žádostí a vydávání potvrzení o stavu osobního daňového účtu, poskytování základních informací k oblastem činnosti Finanční správy, distribuce daňových tiskopisů, přidělování autentizačních údajů dle zákona o evidenci tržeb a placení správních poplatků a nedoplatků ve vymáhání prostřednictvím platební karty. 

Tyto činnosti budou zajišťovány v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 08:00 do 17:00 hodin s možným rozšířením v exponovaných obdobích (leden a březen).

Samotné placení daní v hotovosti lze činit pouze na pobočkách finančního úřadu v okresních městech, a to v úředních dnech pondělí a středa od 8 do 12 hod a od 13 do 15:30 hod. Výjimkou jsou České Budějovice, kde je v těchto uvedených dnech pokladna otevřena od 8 do 15:30 hod. Na každém pracovišti finančního úřadu jsou k dispozici složenky pro úhradu daně a také speciální daňová složenka, jejímž prostřednictvím lze platit pouze vybrané druhy daní u České pošty bez poštovního poplatku – daň z nemovitých věcí, daň z příjmů fyzických osob a daň z nabytí nemovitých věcí.

K 1. 1. 2020 jsou zrušena na Územních pracovištích v Dačicích, Kaplici a Trhových Svinech stará telefonní čísla a zřízena čísla nová (viz tabulka výše).

V Českých Budějovicích dne 18. 12. 2019

tel.: +420387722307

GSM: +420606042242

E-mail: Jana.Kralova@fs.mfcr.cz