608 436 941

PF 2020

Autor: | Zveřejněno: 26. listopadu 2019 | 24x

Milí spoluobčané, 

k přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v roce 2020 připojujeme poděkování za Vaši podporu a spolupráci.

Klidné Vánoce a šťastný nový rok Vám přejí

Věra Korčaková Pavel Randa redakční rada 

 starostka místostarosta TSL