608 436 941

Zajištění stomatologické péče ve městě

Autor:  Ivana Božáková, správce polikliniky | Zveřejněno: pátek 28. prosince 2018 | 130x

Informace k odchodu MUDr. Plase do důchodu

K 31. 12. 2018 definitivně končí v našem městě svou stomatologickou praxi MUDr. Lubomír Plas. Rozloučit se s ním a poděkovat mu za jeho dlouholeté sedmnáctileté působení v Trhových Svinech přišla paní starostka Mgr. Věra Korčaková.

Vypadá to, že zubařská ordinaci po panu MUDr. Plasovi nezůstane dlouho prázdná. Na základě Smlouvy o zajištění zdravotní péče se společností Pro život, s.r.o., České Budějovice, kterou schválila rada města dne 17. 12. 2018, budou zajištěny zdravotnické služby v oboru stomatologie pro občany města Trhové Sviny a spádovou oblast dle zákona o poskytování zdravotních služeb na základě smluvních vztahů k pojišťovnám především v rozsahu úkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to od 7. 1. 2019. 

Pro bližší informace sledujte, prosím, webové stránky města a mobilní rozhlas. Budeme se snažit Vás o všem včas informovat.