608 436 941

Rodinné domy s téměř nulovou spotřebou energie – od ledna 2020 povinně

Autor: | Zveřejněno: 6. listopadu 2019 | 36x

Radu hledejte v poradenském středisku Energy Centre České Budějovice

Každý, kdo bude od ledna 2020 žádat o stavební povolení, musí počítat s tím, že ho získá pouze v případě, když jím přiložená projektová dokumentace bude splňovat požadavky pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

Co je to „téměř nulová spotřeba energie“?

Jedná se o budovu s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Definice vychází z evropské legislativy a je záměrně velmi obecná, aby umožnila členským státům nastavení vlastních kritérií tak, aby byly pro jednotlivé státy schůdné a co nejefektivnější. 

Jaké jsou tedy nároky dle českých podmínek? Zjednodušeně řečeno, dochází k zpřísnění požadavku na obálku budovy a zároveň je kladen důraz na dobře regulovatelné systémy vytápění, větrání i osvětlení s vysokou účinností.

Co se týče obálky budovy, nedochází k žádnému velkému zpřísnění, neboť dnešní novostavby jsou již navrhovány na takové úrovni, že bez problémů nové požadavky splní. Standardem je dostatečné zateplení konstrukce obvodových stěn, podlah a střech a u výplní otvorů použití izolačních trojskel. Problém však může nastat u nekvalitních developerských projektů, které se snaží postavit stavbu co nejlevněji.

Čím takový dům vytápět?

Druhou rovinou požadavků jsou technické systémy, tedy zdroje vytápění, přípravy teplé vody a třeba i řízeného větrání. Zde je na jednu stranu tlak na využití obnovitelných zdrojů energie, např. tepelného čerpadla, kotle na biomasu nebo solárního systému, ale na druhou stranu splní kritéria i dobře zateplená budova, která vytápí a ohřívá vodu plynovým kondenzačním kotlem. Stejně jako plyn, ani elektřina mezi obnovitelné zdroje nepatří. Nízké pořizovací náklady na elektrokotel a na boiler na ohřev teplé vody jsou pro mnohé investory finančně zajímavé a absence komínu navozuje dojem absence škodlivých emisí. Opak je však pravdou. Výrobu elektrické energie v ČR zajišťují především fosilní zdroje (cca 55 %), a když se započítají ztráty v rozvodných sítích, tak je vytápění elektřinou považováno za zdroj nejméně ekologický. Aby investor splnil požadavky vyhlášky, volil doposud k elektřině další zdroj vytápění, nejčastěji kamna na dřevo. Od nového roku tato kombinace možná nebude.

Je nutné řízené větrání?

Další oblastí, která je často zmiňována, je instalace řízeného větrání s rekuperací. Pořízení tohoto systému do nového domu není nutné, nicméně přispívá k úspoře energie (může napomoci ke splnění podmínek) a ke zlepšení kvality vnitřního prostředí.

V ECČB poradí zdarma a nezávisle

Pokud řešíte otázku výstavby nového domu, můžete využít bezplatného a nezávislého poradenství v poradenském středisku Energy Centre České Budějovice (ECČB). Tato poradna funguje již více než 20 let a je financována Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími granty. Kromě výstavby domů poskytuje informace o rekonstrukci domů, využívání obnovitelných zdrojů, vytápění, úsporách energie, vyúčtování tepla a vody, PENB a dalších souvisejících tématech. Poradenství je poskytováno formou osobních konzultací (je dobré se dopředu objednat), písemného poradenství (nejčastěji e-mailem přes portál www.mpo-efekt.cz) nebo telefonicky. Kontakt: www.eccb.cz, tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580, bezplatná linka (zázn.): 800 38 38 38, eccb@eccb.cz.