608 436 941

Zákaz starých kotlů platí již od 1. září 2024

Autor: Ing. Jitka Neprašová, Odbor životního prostředíH. Halešová | Zveřejněno: neděle 7. dubna 2024 | 4x

Od 1. září 2024 začne platit zákaz provozování starých kotlů na pevná paliva v objektech určených k bydlení, a to nejen v rodinných a bytových domech, ale také stavbách pro rodinnou rekreaci. Vztahovat se bude na kotle, které nesplňují minimálně 3. třídu dle normy ČSN EN 303-5. Konkrétně již nebude možné provozovat staré spalovací stacionární zdroje, jejichž prostřednictvím se ohřívá voda pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Naopak kamna nebo krby, které vytápějí pouze místnost, ve které jsou umístěny, se budou moci používat i nadále.

Podle zákona o ochraně ovzduší bude od 1. září 2024 zakázáno používat:

  • kotle na tuhá paliva 1. a 2. třídy (nejčastěji to jsou kotle na uhlí, případně dřevo),
  • kotle vyrobené před rokem 2000, kdy se třídy ještě nestanovovaly,
  • a nestandardní kotle vyrobené svépomocí nebo upravené.

Emisní třída kotle je uvedena na výrobním štítku, který se obvykle nachází na zadní straně kotle, nebo v dokumentaci ke kotli (např. v návodu k použití). Třídu kotle může jeho majiteli sdělit také pracovník, který zajišťuje pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle a má k tomu potřebná oprávnění.

Kontrola kotle je povinná. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje ji musí dle zákona o ochraně ovzduší nechat provést nejméně jednou za tři roky. Seznam osob odborně způsobilých k provedení pravidelné kontroly technického stavu a provozu kotlů je uveden v databázi Ministerstva životního prostředí ČR, viz Databáze odborně způsobilých osob – IPO OZO (mzp.cz).

  • V případě, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje neprovede pravidelně nejméně jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, může za tento přestupek dle zákona o ochraně ovzduší dostat pokutu až do výše 20 000 Kč.
  • V případě, že provozovatel stacionárního zdroje provozuje kotel v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší, tzn. do 31. srpna 2024 nevymění kotel na tuhá paliva za kotel třídy 3 a vyšší, lze udělit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Na výměnu nevyhovujícího kotle lze za splněných podmínek využít finanční podporu z dotací: