608 436 941

Memorandum o spolupráci

Autor: | Zveřejněno: pátek 22. března 2024 | 26x

Starosta města Ing. David Štojdl podepsal společně s plk. Ing. Martinem Svitákem za Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje a s Ing. Karlem Polákem za Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, Sbor dobrovolných hasičů Trhové Sviny memorandum o spolupráci ve věci realizace záměru stavebních úprav a rekonstrukce stanice Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v Trhových Svinech.
"Podpisem memoranda všechny strany deklarují vzájemnou spolupráci a komunikaci, která povede jak k vybudování nového zázemí pro „profesionální jednotku“ tak z pohledu města k novému zázemí pro „Sbor dobrovolných hasičů“. Pokud vše půjde podle ideálního scénáře, bude rekonstrukce realizována v příštím roce. Finanční spoluúčast města by neměla přesáhnout 10 mil. Kč," uvedl starosta města Ing. David Štojdl.